สอบถามข้อมูล

เลือกตามขนาด BTU

  • แอร์มิตซูบิชิ 9000 BTU
  • แอร์มิตซูบิชิ 12000 BTU
  • แอร์มิตซูบิชิ 18000 BTU
  • แอร์มิตซูบิชิ 22000 BTU
  • แอร์มิตซูบิชิ 24000 BTU
  • แอร์มิตซูบิชิ 28000 BTU
  • แอร์มิตซูบิชิ 30000 BTU
  • แอร์มิตซูบิชิ 32000 BTU
  • แอร์มิตซูบิชิ 3600 BTU
X