สอบถามข้อมูล

 


เลือกตามขนาด BTU

  • แอร์ไดกิ้น  9000 BTU
  • แอร์ไดกิ้น 12000 BTU
  • แอร์ไดกิ้น 18000 BTU
  • แอร์ไดกิ้น 22000 BTU
  • แอร์ไดกิ้น 24000 BTU
  • แอร์ไดกิ้น 28000 BTU
  • แอร์ไดกิ้น 30000 BTU
  • แอร์ไดกิ้น 32000 BTU
  • แอร์ไดกิ้น 3600 BTU
X